GESTIO DEL NOLIT, S.L., societat de nacionalitat espanyola amb domicili a aquets efectes en Av. Castell del Barberà, 15-17, Nau 11. 08210 – Barberà del Vallès. Barcelona (España), es la titular del lloc web “gesnol.com”.

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportades en el moment del seu registre, o qualsevol altre facilitat a GESTIO DEL NOLIT, S.L. per al seu accés a alguns dels serveis del lloc web, siguin incorporats a fitxers de titularitat de aquesta empresa, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats, per la correcta identificació dels usuaris que sol·liciten serveis personalitzats en “gesnol.com”, per la realització de estudis estadístics dels usuaris registrats en “gesnol.com” que permetin dissenyar millores en els serveis prestats, per la gestió de tasques bàsiques d’administració, així com per mantenir li informat, bé per correu electrònic o bé per qualsevol altre mitjà, de novetats, productes i serveis relacionats amb GESTIO DEL NOLIT, S.L. En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o medi equivalent, l’usuari dóna el seu consentiment exprés per la envio de publicitat a través d’aquest mitja.

GESTIO DEL NOLIT, S.L. es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb ho establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de Abril de 2016, i demés legislació aplicable.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de los dades facilitats, reservant-se GESTIO DEL NOLIT, S.L. el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitada dades falses, sense perjudici de les demes accions que procedeixin en Dret.

L’ús dels serveis de GESTIO DEL NOLIT, S.L. i els nostres llocs webs, implica la autorització per part de l’usuari per que GESTIO DEL NOLIT, S.L. recopili i faci servi la seva informació tal com se estipula en aquesta política.

Qualsevol usuari pot en qualsevol moment exercì el dret a accedir, rectificar i, en el seu cas, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrats, mitjançant correu electrònic a l’adreça gesnol@gesnol.com o per petició escrita adreçada a GESTIO DEL NOLIT, S.L., Av. Castell de Barberà, 15-17, Nau 11, 08210 Barberà del Vallès, Barcelona, España, d’acord amb la Reglamentació de Drets del Ciutadà contemplades en l’Agencia de Protecció de Dades espanyola.