1. Propietat Intel·lectual de la web

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web, el seu disseny gràfic y els seus codis font, són titularitat exclusiva de GESTIO DEL NOLIT, S.L. amb domicili social en Av. Castell de Barberà, 15-17, Nau 11. 08210 Barberà del Vallès, N.I.F.: B-66104936 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 43936, foli 134, fulla B-442163, inscripció 1ª, corresponent-nos l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests.

Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de GESTIO DEL NOLIT, S.L.  Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest lloc web estan protegits per llei.

2. Contingut de la web i enllaços

A GESTIO DEL NOLIT, S.L., no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços o cercadors des de la pàgina web gesnol.com.

3. Intercanvi o difusió d’informació

GESTIO DEL NOLIT, S.L. declina tota responsabilitat que es derivi de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l’ús que els menors puguin fer de la mateixa en cas que els continguts a què s’accedeixin puguin ferir la sensibilitat d’aquests.

4. Actualització i modificació de la pàgina web

GESTIO DEL NOLIT, S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu lloc web, i la configuració o presentació d’aquests, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.

5. Indicacions sobre aspectes tècnics

A GESTIO DEL NOLIT, S.L. no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a la nostra Societat, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com dels danys que poguessin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de GESTIO DEL NOLIT, S.L. També quedem exonerats de tota responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que puguin patir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de fonts alienes a nosaltres.

6. Tractament de dades de l’usuari

En compliment del que estableix en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeo i del Consell del 27 d’Abril de 2016, GESTIO DEL NOLIT, S.L., informa als seus clients de què les dades personals que facilitin seran inclòsses a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de GESTIO DEL NOLIT, S.L. La finalitat d’aquest fitxer és enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d’interès als nostres clients. GESTIO DEL NOLIT, S.L. garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D’aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers.

Els clients de GESTIO DEL NOLIT, S.L. podran en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic: gesnol@gesnol.com.

7. Legislació i jurisdicció aplicables

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts al nostre web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola. Els usuaris del nostre web són conscients de tota la informació exposada i l’accepten voluntàriament.